Beschikbare plaatsen: 972

Activiteit details

Inschrijven mogelijk tot:26-02-2017
Start op:01-01-2017
Eindigt op:26-02-2017

Omschrijving

Contributie 2017 buurtschap Kruisstraat

 

De contributie voor 2017 bedraagt € 17,50 per gezin. 

Wij verzoeken u dit bedrag voor 8 januari 2017 te voldoen. 

Via de website www.buurtschapkruisstraat.nl kunt u de contributie via IDEAL betalen.

U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL 60 RABO 013.55.868.36 o.v.v. naam en adres.

Dit laatste is belangrijk omdat er binnen de buurt meerdere families met dezelfde naam lid zijn. 

U kunt de contributie ook contant betalen bij een van de bestuursleden of tijdens de jaarvergadering op 9 januari a.s.

om 20:30 uur bij cafe-zaal Le-nie. 

 

Bij voorbaat dank,

 

Het bestuur van Buurtschap Kruisstraat.